Boligmarkedet i Norge ser ikke ut til å få noe «krakk» med det første. Prisene stiger jevnt og trutt, selv om det i perioder står litt stille. åtte av ti husholdninger eier egen bolig. Å eie egen bolig ses på som en investering. En skulle tro, med dagens rentenivå, at det også åpnet veien for de unge boligkjøperne. Til dels har den gitt flere muligheten, men langt fra alle. Bankene har de siste årene fått skjerpet kravene om utlån, via finans -og banklovgivningen. Ønsker man å ta opp et boliglån må en også ha 15% av kjøpesummen i egenandel. I større byer vil et slikt krav ofte sette en effektiv stopper for unge førstegangskjøpere. Det er få unge som har muligheten til å vise til flere hundretusen i egenkapital. Unge familier som vil inn på boligmarkedet, har ofte heller ikke en tilstrekkelig inntekt til at enkelte banker vil gi lån. Likevel finnes det løsninger for unge familier. Man kan blant annet vurdere boliger finansiert gjennom Husbanken. Samtidig kan egeninnsats i nybygg regnes inn i egenkapitalen. Ofte hjelper det mye for at bankene skal være mer villige til å innvilge lån.

Reklamer